Hoewel de J.C. van Kessel Groep de internetpagina’s en de daaruit voortkomende informatie zorgvuldig samenstelt, is het altijd mogelijk dat bepaalde informatie niet (meer) juist of actueel is. De gebruiker dient er rekening mee te houden dat informatie regelmatig kan worden gemuteerd.

De gebruiker van de informatie is geheel zelf verantwoordelijk voor activiteiten die worden ondernomen op basis van de op- of via (hieronder zijn begrepen de links naar informatiebronnen van derden) de website beschikbaar gestelde informatie. De J.C. van Kessel Groep aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige (in)directe schade, op welke wijze ook ontstaan, als gevolg van het gebruik deze informatie, of als gevolg van het niet (volledig) beschikbaar zijn van deze informatie door het niet- of onjuist functioneren van deze website.

Wijzigingen

De J.C. van Kessel Groep kan te allen tijde de inhoud van deze disclaimer wijzigen. Wijzigingen gaan in zodra ze gepubliceerd zijn op deze site.

Wij bespreken graag uw wensen

Telefoon
Vul een telefoonnummer in

Naam*
Vul een naam in

E-mail*
Vul een geldig e-mailadres in

Vraag / opmerking
Invalid Input

Invalid Input

Deel deze pagina Linkedin